Firma VUKAS MERING D.O.O. osnovana je 1998 godine sa osnovnom delatnošću – servis merila protoka. 2001 godine postaje distributer merila protoka francuske firme ACTARIS-ITRON prečnika od DN15 do DN500, klase B,C I D za hladnu i toplu vodu sa i bez daljinskog očitavanja merila, kao i elektromagnetnih merila prečnika do DN1000. Potrebe tržišta i razvojna politika rukovodstva čine da se firma 2001 godine osposobljava za pregled merila protoka. Od 2002 godine počela je proizvodnja mehanizama za  vodomere DN15 i DN20 kao i kompletnih vodomera po francuskoj dokumentaciji za potrebe domaćeg i inostranog tržišta. U 2011. god. akreditovani smo od strane ATS-a kao kontrolna organizacija za poslove kontrolisanja merila. Od Ministarstva za ekonomiju i regionalnog razvoja dobijeno je ovlašćenje za overavanje merila toplotne energije i vodomera.

Osnovne delatnosti firme su:

  • Proizvodnja vodomera prečnika DN 15 i DN 20
  • Uvoz i distribucija vodomera ITRON, prečnika od DN 15  do DN 500
  • Servis i overavanje vodomera
  • Servis i overavanje merila toplotne energije

 

 

 

ADRESA:

Dalmatinskih brigada br.40

Batajnica, Zemun

TELEFON:

tel: 011/8482334

fax: 011/ 8480360

MAIL:

office@vukasmering.co.rs

 

 
Copyright Vukas Mering doo, 2013