Privredno drustvo VUKAS MERING D.O.O. osnovano je 1998 godine sa osnovnom delatnoscu – servis merila protoka.

Od 2001 godine postaje distributer merila protoka francuske firme ACTARIS-ITRON. Potrebe trzista i razvojna politika rukovodstva cine da se firma 2001 godine ispunjava uslov za pregled merila protoka.

Od 2002 godine pocela je proizvodnja mehanizama za vodomere DN15 i DN20 kao i kompletnih vodomera po francuskoj dokumentaciji za potrebe domaceg i inostranog trzista.

Resenjem Direkcije za mere i dragocene metale 2010 god. ispunjeni su uslovi za overavanje merila toplotne energije.

U 2011. god. uveden je sistem menadzmenta kvalitetom usaglasen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i sproveden postupak kod Akreditacionog tela Srbije za akreditaciju kontrolnog tela VUKAS MERING prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2002 za oblast protoka i temperature t.j. za vodomere i merila toplotne energije.

Od 2012 ovlasceni smo od strane Ministarstva privrede za overavanje merila toplotne energije i vodomera.

Od 2015 godine imamo ugovor sa Nemackom korporacijom DIEHL METERING u oblasti vodomera i merila toplotne energije i veoma uspesno distribuiramo njihove proizvode na nasem trzistu. Ugovorom sa DIEHL-om usli smo i u oblast radio ocitavanja merila.

Naša misija

Stalno ulaganje u ljudstvo i opremu dovelo je do toga da je danas VUKAS MERING ​lider na trzistu Srbije po broju overenih merila toplotne energije i jedna od vodecih kuca za overavanje vodomera.

Naše vredosti

Sa 13 stalno zaposlenih kvalifikovanih radnika i najsavremenijom opremom za ispitivanje merila postali smo lider u oblasti overavanja merila ne samo u Srbiji nego i u regionu sto je dovelo i do medjunarodne saradnje sa firmama iz okruzenja koje su u nama prepoznale kvalitetnog partnera  i strucnog saradnika u oblasti protoka i temperature.

Tu se necemo zaustaviti, jer u narednim godinama ocekuje nas prihvatanje najnovojih standarda koji se primenjuju u Evropskoj uniji a svojom opremom i znanjem te standarde svakako ispunjavamo.