Jedinstveni sistem očitavanja za sva merila: vodomere, kalorimetre, strujomere, gasomere

  • Kompletno rešenje za očitavanje u pokretu i fiksnu mrežu.
  • Različite tehnologije za žičane i bežične aplikacije
  • Visok kvalitet podataka
  • Software-sko rešenje od očitavanja do naplate

BT receiver

IZAR RECEIVER BT se koristi za očitavanje merila u pokretu (walk-by ili drive-by). Primljeni podaci se preko Bluetooth prenose u IZAR@MOBILE Software.

IZAR@MOBILE 2

IZAR@MOBILE 2 je projektovan za jednostavno i ekonomično očitavanje merila u pokretu. Sa integrisanom mapom i komandama preko ekrana osetljivim na dodir očitavanje je veoma brzo i jednostavno. Radni meni se jednostavno prilagođava potrebama korisnika.

Tablet

IZAR@MOBILE 2 TABLET se koristi očitavanje merila u pokretu i konfigurisanje komponenti sistema i samih merača. IZAR@MOBILE 2 je instaliran na tabletu Očitani podaci primljeni sa IZAR RECEIVER BT mogu se preneti na IZAR@NET 2 management software. Konfiguracija uređaja radi se pomoću  optičke glave: IZAR OPTO HEAD BT.