Overavanje se vrši prema ovlašćenju Ministarstva Privrede za merila toplotne energije i vodomere prečnika od DN15 do DN80.

Overavanje merila vrši se u skladu sa Zakonom o metrologiji i obuhvata pregled i žigosanje merila odnosno izdavanje uverenja o overavanju. Overavanje se vrši nakon sprovedenog postupka pregleda merila čime se potvrđuje da je merilo u skladu sa odobrenim tipom merila odnosno da ispunjava propisane metrološke zahteve.

Overavanje može biti:

  • Prvo – novo merilo, kao i merilo koje ranije nije overavano
  • Periodično – periodično u propisanom vremenskom intervalu, koji za merače utroška energije i vodomere iznosi 5 godina
  • Vanredno – merilo koje je zbog kvara ili drugih tehničkih nedostataka bilo isključeno iz upotrebe, na kojem je izvršena poporavka ili kada redovno overavanje nije izvršeno u propisnom roku.

U koliko imate potrebu za overavanjem merila toplotne energije ili vodomera molimo Vas da popunite priloženi zahtev i da nam ga pošaljete e-mailom ili putem faxa.